Ly uống rượu vang

LY RƯỢU DIVA RED WINE 1003R09

LY RƯỢU DIVA RED WINE 1003R09

Liên hệ

THÔNG TIN LY UỐNG RƯỢU DIVA RED WINE 1003R09 9 oz. (255 ml.) TD 64 mm. FD 65 mm. MD 73 mm. H 190.5 mm. W 180 gms. Packing 6/48 CBM/CTN 0.067 GW 10.2 kg. D ÒNG ...

LY RƯỢU VANG MADISON BORDEAUX

LY RƯỢU VANG MADISON BORDEAUX

Liên hệ

THÔNG TIN LY RƯỢU VANG MADISON BORDEAUX 21 oz. (600 ml.) TD 72 mm. FD 85 mm. MD 98 mm. H 224 mm. W 260 gms. Packing 6/24 CBM/CTN 0.067...

LY MADISON FLUTE CHAMPAGNE 210 ml

LY MADISON FLUTE CHAMPAGNE 210 ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY MADISON FLUTE CHAMPAGNE - Đóng hộp: 6 ly/hộp - Đóng thùng: 4 hộp/thùng - Dung tích: 210 ml - Đường kính miệng - TD: 46mm - Đường kính lớn nhất - MD: 56mm ...

LY RƯỢU MADISON RED WINE 425ml

LY RƯỢU MADISON RED WINE 425ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY RƯỢU MADISON RED WINE 425ml - Đóng hộp: 6 ly/hộp - Đóng thùng: 4 hộp/thùng - Dung tích: 425 ml - Đường kính miệng - TD: 64mm - Đường kính lớn nhất...

LY MADISON WHITE WINE 350ml

LY MADISON WHITE WINE 350ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY RƯỢU MADISON WHITE WINE 350ml 12 1/4 oz. (350 ml.) TD 60 mm. FD 75 mm. MD 78 mm. H 210 mm. W 205 gms. Packing 6/24 ...

LY LEXINGTON FLUTE CHAMPAGNE 185ml

LY LEXINGTON FLUTE CHAMPAGNE 185ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY LEXINGTON FLUTE CHAMPAGNE 185ml - Đóng hộp: 6 ly/hộp - Đóng thùng: 8hộp/thùng - Dung tích: 185 ml - Đường kính miệng: 46 mm - Đường kính lớn nhất: 57 mm - Chiều cao: 210 mm - Xuất xứ: Ocean -...

LY LEXINGTON RED WINE 315ml

LY LEXINGTON RED WINE 315ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY LEXINGTON RED WINE 315ml - Đóng hộp: 6 ly/hộp - Đóng thùng: 8 hộp/thùng - Dung tích: 315 ml - Đường kính miệng: 58 mm - Đường kính rộng nhất: 80 mm - Chiều cao: 195 mm - Xuất xứ: Ocean - Thái...

LY LEXINGTON RED WINE 455ml

LY LEXINGTON RED WINE 455ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY LEXINGTON RED WINE 455ml 16 oz. (455 ml.) TD 63 mm. FD 81 mm. MD 87 mm. H 217 mm. W 225 gms. Packing 6/48 CBM/CTN 0.103 GW 12.3 kg. D ÒNG SẢN PHẨM LY...

LY LEXINGTON WHITE WINE 240ml

LY LEXINGTON WHITE WINE 240ml

Liên hệ

D ÒNG SẢN PHẨM LY THỦY TINH LEXINGTON Xuất xứ: OCEAN GLASS - THÁI LAN ...

LY CLASSIC COCKTAIL 140ml

LY CLASSIC COCKTAIL 140ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY CLASSIC COCKTAIL 140ml 5 oz. (140 ml.) TD 92 mm. FD 63 mm. MD 92 mm. H 129 mm. W 120 gms. Packing 6/48 CBM/CTN 0.072 GW...

LY CLASSIC RED WINE 230 ml

LY CLASSIC RED WINE 230 ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY CLASSIC RED WINE 230 ml 8 oz. (230 ml.) TD 62.5 mm. FD 63 mm. MD 71 mm. H 161 mm. W 160 gms. Packing 6/48 CBM/CTN 0.055 ...

LY DUCHESS FLUTE CHAMPAGNE 165ml

LY DUCHESS FLUTE CHAMPAGNE 165ml

Liên hệ

DÒNG SẢN PHẨM LY THỦY TINH DUCHESS Xuất xứ: OCEAN GLASS - THÁI LAN ...

LY DUCHESS RED WINE 455ml

LY DUCHESS RED WINE 455ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY DUCHESS RED WINE 455ml + Dung tích 455 ml + Đường kính 74.5 mm + Chiều cao 212.5 mm DÒNG SẢN PHẨM LY THỦY TINH DUCHESS Xuất xứ: OCEAN GLASS - THÁI LAN...

LY DUCHESS WHITE WINE 200ml

LY DUCHESS WHITE WINE 200ml

Liên hệ

THÔNG TIN LY DUCHESS WHITE WINE 200ml 7 oz. (200 ml.) TD 59 mm. FD 65 mm. MD 67 mm. H 178.5 mm. W 157 gms. Packing 6/48 CBM/CTN 0.054 ...