LY UỐNG NƯỚC ROCK 285ml

LY UỐNG NƯỚC ROCK 285ml 10 oz. (285 ml.) TD 74.5 mm. FD 70 mm. MD 74.5 mm. H 90 mm. W 200 gms. Packing 6/72 CBM/CTN 0.053 GW 16 kg.

LY UỐNG NƯỚC ROCK 285ml

 

10 oz. (285 ml.)
TD 74.5 mm.
FD 70 mm.
MD 74.5 mm.
H 90 mm.
W 200 gms.
Packing 6/72
CBM/CTN 0.053
GW 16 kg.

Sản phẩm liên quan