LY TRUNG PLAZA ROCK 295ml

LY TRUNG PLAZA ROCK 295ml 10 oz. (295 ml.) TD:AC 85.5 mm. BD:AC 80.5 mm. MD:AC 85.5 mm. H 89 mm. W 255 gms. Packing 6/72 CBM/CTN 0.065 GW 20.5 kg. DÒNG SẢN PHẨM LY THỦY TINH OCEAN - PLAZA Xuất xứ: OCEAN GLASS - THÁI LAN

LY TRUNG PLAZA ROCK 295ml
10 oz. (295 ml.)
TD:AC 85.5 mm.
BD:AC 80.5 mm.
MD:AC 85.5 mm.
H 89 mm.
W 255 gms.
Packing 6/72
CBM/CTN 0.065
GW 20.5 kg.


DÒNG SẢN PHẨM  LY THỦY TINH OCEAN - PLAZA
Xuất xứ: OCEAN GLASS - THÁI LAN

Sản phẩm liên quan