LY TRUNG FIN LINE

LY TRUNG FIN LINE 175ml - Đóng hộp: 6 ly/hộp - Đóng thùng: 12 hộp/thùng - Dung tích: 175 ml - Đường kính miệng: 59 mm - Chiều cao: 87 mm - Xuất xứ: Ocean - Thái Lan

LY TRUNG FIN LINE 175ml

- Đóng hộp: 6 ly/hộp
- Đóng thùng: 12 hộp/thùng
- Dung tích: 175 ml
- Đường kính miệng: 59 mm
- Chiều cao: 87 mm
- Xuất xứ: Ocean - Thái Lan

Sản phẩm liên quan