LY PLAZA ROCK 195ml

LY PLAZA ROCK 195ml 7 oz. (195 ml.) TD:AC 75.5 mm. BD:AC 68 mm. MD:AC 75.5 mm. H 79 mm. W 195 gms. Packing 6/72 CBM/CTN 0.047 GW 15.5 kg. DÒNG SẢN PHẨM LY THỦY TINH PLAZA Xuất xứ: OCEAN GLASS - THÁI LAN

LY PLAZA ROCK 195ml
7 oz. (195 ml.)
TD:AC 75.5 mm.
BD:AC 68 mm.
MD:AC 75.5 mm.
H 79 mm.
W 195 gms.
Packing 6/72
CBM/CTN 0.047
GW 15.5 kg.

DÒNG SẢN PHẨM  LY THỦY TINH PLAZA
Xuất xứ: OCEAN GLASS - THÁI LAN

Sản phẩm liên quan