LY LÙN TIARA 365ml

LY LÙN TIARA 365ml 12 3/4 oz. (365 ml.) TD 85 mm. BD 56 mm. MD 85 mm. H 107 mm. W 295 gms. Packing 6/48 CBM/CTN 0.053 GW 15.5 kg.

LY LÙN TIARA 365ml
12 3/4 oz. (365 ml.)
TD 85 mm.
BD 56 mm.
MD 85 mm.
H 107 mm.
W 295 gms.
Packing 6/48
CBM/CTN 0.053
GW 15.5 kg.

 

Sản phẩm liên quan