LỌ ĐƯỜNG

Lọ Đường SGB11

Lọ Đường SGB11

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy thủy tinh ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị, hạt... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT...

Lọ Đường SGB10

Lọ Đường SGB10

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy thủy tinh ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị, hạt... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT...

Lọ Đường CMD0008

Lọ Đường CMD0008

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị, hạt... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT ...

Lọ Đường CMD0011

Lọ Đường CMD0011

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy thủy tinh ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị, hạt... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT...

Lọ Đường SGB09

Lọ Đường SGB09

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị, hạt... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT ...

Lọ Đường SGB08

Lọ Đường SGB08

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy thủy tinh ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị, hạt... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT...

Lọ Đường SGB07

Lọ Đường SGB07

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy có gioong nhựa ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT...

Lọ Đường Apple

Lọ Đường Apple

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị, hạt... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT ...

Lọ Đường SGB06

Lọ Đường SGB06

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị, hạt... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT ...

Lọ Đường SGB05

Lọ Đường SGB05

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy thủy tinh ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị, hạt điều ...v...v CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội...

Lọ Đường SGB04

Lọ Đường SGB04

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT ...

Lọ Đường SGB03

Lọ Đường SGB03

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT ...

Bộ Lọ Đường SGB01

Bộ Lọ Đường SGB01

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy có gioong nhựa ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT...

Bộ Lọ Đường GSB01

Bộ Lọ Đường GSB01

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy có gioong nhựa ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT...

Lọ Đường SGB02

Lọ Đường SGB02

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp nhựa ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT ...

Lọ Đường SGB01

Lọ Đường SGB01

Liên hệ

Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy có gioong nhựa ôm khít thích hợp đựng các loại gia vị... CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội ĐT...

Lọ Đường 066

Lọ Đường 066

Liên hệ

L - Lọ Đường bằng chất liệu thủy tinh, nắp đậy có gioong nhựa ôm khít thích hợp đựng gia vị, nước mắm...v...v - Kích thước lọ đường là 200mg CÔNG TY TNHH VINAEVENT QUỐC TẾ Địa chỉ : Số 353 Âu...

Lọ gia vị 0,2kg

Lọ gia vị 0,2kg

Liên hệ

- Chúng tôi chuyên phân phối các mặt hàng thủy tinh gia dụng : Ly thủy tinh, cốc thủy tinh, lọ hoa thủy tinh, gạt tàn thuốc lá, bộ ấm chén, bình thủy tinh..v..v - Nhận in khắc tên...

Lọ Đường 0,5kg

Lọ Đường 0,5kg

Liên hệ

- Chúng tôi chuyên phân phối các mặt hàng thủy tinh gia dụng : Ly thủy tinh, cốc thủy tinh, lọ hoa thủy tinh, gạt tàn thuốc lá, bộ ấm chén, bình thủy tinh..v..v - Nhận in khắc tên...

lọ đường 1kg

lọ đường 1kg

Liên hệ

- Chúng tôi chuyên phân phối các mặt hàng gia dụng thủy tinh. Để nhận được giá tốt nhất, xin quý khách liên hệ theo Mr.Sơn Đt: 0916531985 - Nhận in khắc tên logo công ty lên tất cả cách sản phẩm...

Lọ Đương 011

Lọ Đương 011

42.000₫

Chúng tôi nhận in khắc tên logo công ty lên tất cả cách sản phẩm thủy tinh với chất lượng cao giá cả cực cạnh tranh so với thị trường. Liên hệ mua hàng với giá cưc kỳ cạnh tranh xin quý khách vui...

Thêm vào giỏ hàng
Lọ Đường 012

Lọ Đường 012

48.000₫

Chúng tôi nhận in khắc tên logo công ty lên tất cả cách sản phẩm thủy tinh với chất lượng cao giá cả cực cạnh tranh so với thị trường. Liên hệ mua hàng với giá cưc kỳ cạnh tranh xin quý khách vui...

Thêm vào giỏ hàng
Lọ Đường 013

Lọ Đường 013

52.000₫

Chúng tôi nhận in khắc tên logo công ty lên tất cả cách sản phẩm thủy tinh với chất lượng cao giá cả cực cạnh tranh so với thị trường. Liên hệ mua hàng với giá cưc kỳ cạnh tranh xin quý khách vui...

Thêm vào giỏ hàng
Lọ Đường 014

Lọ Đường 014

60.000₫

Chúng tôi nhận in khắc tên logo công ty lên tất cả cách sản phẩm thủy tinh với chất lượng cao giá cả cực cạnh tranh so với thị trường. Liên hệ mua hàng với giá cưc kỳ cạnh tranh xin quý khách vui...

Thêm vào giỏ hàng